Nguồn: Bộ Tài chính.
Nguồn: Bộ Tài chính.

Theo Bộ Tài chính, tính đến cuối năm 2021, dư nợ Chính phủ ước khoảng 3,283 triệu tỷ đồng.

Cụ thể, nợ trong nước là 2,184 triệu tỷ đồng, chiếm 66,5% dư nợ công. Nợ đồng USD là 455.000 tỷ đồng, chiếm gần 14%. Nợ đồng JPY (yên Nhật) là 346.000 tỷ đồng, bằng 10,5% nợ công...

Căn cứ theo tỷ giá bán của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính cho hay từ đầu năm đến nay, đồng USD tăng nhẹ với mức 1 USD bằng 23.400 đồng, tăng 1,1% so với đầu năm 2022, ước làm tăng dư nợ Chính phủ khoảng 5.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021.

Với 1 EUR bằng 24.385 đồng, giảm 9,5% so với đầu năm 2022, Bộ Tài chính ước tính làm giảm dư nợ công khoảng 17.000 tỷ đồng so với cuối năm trước.

Còn 1 JPY (yên Nhật) bằng 180 đồng, giảm mạnh nhất với 13% so với đầu năm 2022 cũng giúp nợ công của Việt Nam giảm tới 45.000 tỷ đồng.

Về tác động, Bộ Tài chính nhìn nhận nếu chỉ tính riêng biến động tỷ giá của 3 loại đồng tiền chính (USD, JPY và EUR), dư nợ Chính phủ tính đến cuối năm nay ước giảm khoảng 57.000 tỷ đồng (giảm 2% so với dư nợ cuối 2021).

Ngoài ra, hiện nay khối lượng vay vốn trong nước của Chính phủ chiếm 90% và vay vốn nước ngoài chỉ chiếm khoảng 10% tổng giá trị hàng năm. Các khoản vay trong nước của Chính phủ có xu hướng tăng nhanh và chiếm vai trò chủ đạo, nợ nước ngoài giảm dần, từ đó giúp giảm rủi ro về tỷ giá, đảm bảo an toàn nợ công và an ninh tài chính quốc gia.

Như vậy, theo đánh giá của Bộ Tài chính, tình hình nợ công và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ bị tác động không nhiều trước việc tăng giá của đồng USD. Diễn biến dư nợ và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ vẫn nằm trong tiên lượng từ đầu năm và trong tầm kiểm soát.