Nửa đầu tháng 9.2021, tổng trị giá XNK hàng hoá Việt Nam đạt gần 25 tỷ USD

Kinh tế, Tin nổi bật - 24/09/2021

(KDPT) – Ảnh hưởng của làn sóng đại dịch covid lần thứ 4 trong nước đã tác động không nhỏ đến tổng trị giá hàng hoá xuất nhập khẩu của Việt Nam đối với thị trường trong nước và quốc tế.

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2021 (từ ngày 01/9 đến ngày 15/9/2021) đạt 24,65 tỷ USD, giảm 19,2% (tương ứng giảm 5,84 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 8/2021.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 9/2021 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/9/2021 đạt 454,58 tỷ USD, tăng 25,7%, tương ứng tăng 93,07 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 314,96 tỷ USD, tăng 29,3% (tương ứng tăng tới 71,43 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 139,62 tỷ USD, tăng 18,3% (tương ứng tăng 21,64 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Trong kỳ 1 tháng 9 năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,51 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2021, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 4,19 tỷ USD.

Ảnh hưởng của dịch covid – 19 đã tác động không nhỏ đến hoạt động XNK hàng hoá (Ảnh minh hoạ)

Về xuất khẩu

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9 năm 2021 đạt 11,57 tỷ USD, giảm 27,1% (tương ứng giảm 4,31 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 8/2021.

Trị giá xuất khẩu kỳ 1 tháng 9/2021 giảm so với kỳ 2 tháng 8/2021 ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện giảm 838 triệu USD, (tương ứng giảm 26%); máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 645 triệu USD, (tương ứng giảm 24,6%); sắt thép các loại giảm 473 triệu USD, (tương ứng giảm 49,1%); máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 418 triệu USD, (tương ứng giảm 23,9%)…

Như vậy, tính đến hết 15/9/2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 225,2 tỷ USD, tăng 19,8% (tương ứng tăng 37,15 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 7,95 tỷ USD, (tương ứng tăng 47,9%); máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 3,88 tỷ USD, (tương ứng tăng 13%); điện thoại các loại & linh kiện tăng 3,8 tỷ USD, (tương ứng tăng 11,2%)… so với cùng kỳ năm 2020.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 9/2021 đạt 8,51 tỷ USD, giảm 27%, (tương ứng giảm 3,15 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 8/2021). Tính đến hết ngày 15/9/2021, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 165,26 tỷ USD, tăng 24,4%, (tương ứng tăng 32,42 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước), chiếm 73,4% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Biểu đồ: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 01/01/2021 đến 15/9/2021 và cùng kỳ năm 2020 ( Nguồn: Tổng Cục Hải quan)

Về nhập khẩu

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2021 đạt 13,08 tỷ USD, giảm 10,5% (tương ứng giảm 1,54 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 8/2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 9/2021 giảm so với kỳ 2 tháng 8/2021 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 601 triệu USD, (tương ứng giảm 15,6%); máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 231 triệu USD, (tương ứng giảm 11,1%); than các loại giảm 147 triệu USD, (tương ứng giảm 51,5%)…

Như vậy, tính đến hết 15/9/2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 229,38 tỷ USD, tăng 32,2% (tương ứng tăng 55,92 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 8,3 tỷ USD, (tương ứng tăng 33,6%); máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 8,26 tỷ USD, (tương ứng tăng 19,7%); điện thoại các loại & linh kiện tăng 3,9 tỷ USD, (tương ứng tăng 40,4%)… so với cùng kỳ năm 2020.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 8,83 tỷ USD, giảm 11,4% (tương ứng giảm 1,13 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 8/2021. Tính đến hết ngày 15/9/2021, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt gần 149,7 tỷ USD, tăng 35,2% (tương ứng tăng hơn 39 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 65,3% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

GIA KHIÊM

Bạn đang đọc bài Nửa đầu tháng 9.2021, tổng trị giá XNK hàng hoá Việt Nam đạt gần 25 tỷ USD tại chuyên mục Kinh tế
Cung cấp thông tin, liên hệ đường dây nóng:
0369452904 – 0977600308.
Hoặc Email: [email protected]
[email protected]