VAYSE được thành lập từ năm 2004, là một tổ chức tự nguyện của các tập thể và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ, ươm tạo công nghệ mới, ươm tạo doanh nghiệp trẻ, hoạt động dựa trên các thành tựu khoa học công nghệ cao và phục vụ thị trường công nghệ trên cơ sở liên kết chặt chẽ giữa hoạt động sáng tạo và ứng dụng, thương mại công nghệ.

PGS-TS Lê Phước Minh được bầu làm Chủ tịch Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam
Toàn cảnh đại hội.

Mục đích của VAYSE là tập hợp, đoàn kết trí thức trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ sáng tạo, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khuyến khích phát huy tính sáng tạo và tài năng phục vụ sự phát triển của thị trường công nghệ và hàng hoá, tạo sự đổi mới thiết thực và đóng góp có hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Đến nay, Hội đã có 7 hội viên tập thể với 150 hội viên và 347 hội viên cá nhân đang công tác tại các cơ quan Nhà nước, cơ quan báo chí, doanh nghiệp và sinh viên đại học chủ yếu là ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

PGS-TS Lê Phước Minh được bầu làm Chủ tịch Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam
VAYSE là tập hợp, đoàn kết trí thức trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Thời gian qua, VAYSE đã kết nối và tổ chức được các sự kiện lớn với các bộ, ngành có liên quan; tổ chức các hội thảo chuyên đề với các trường đại học và các viện nghiên cứu. Đồng thời, tìm kiếm các cơ hội cho trí thức trẻ và sinh viên tốt nghiệp về nghề nghiệp, lao động, hợp tác với một số quốc gia ở Châu Phi và Trung Đông; Xây dựng một số diễn đàn tri thức trẻ được bày tỏ, tâm tư, nguyện vọng đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước, nhất là thời kỳ khắc phục hậu quả của COVID-19…

Tuy nhiên, Đại hội cũng thừa nhận những khó khăn trong quá tình hoạt động như việc thu hút hội viên còn hạn chế, chưa thiết lập được bộ máy chuyên trách nên việc hỗ trợ hoạt động của hội; hiện các thành viên đều đang là công chức nhà nước, hoặc làm việc cho doanh nghiệp nên khó dành thời gian để chuyên tâm cho công việc của hội….

PGS-TS Lê Phước Minh được bầu làm Chủ tịch Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam
Ban Chấp hành Hội Trí thức khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong thời gian tới, VAYSE sẽ hợp tác chặt chẽ với các hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam nhằm giúp sinh viên và trí thức trẻ của các trường đại học và cao đẳng cập nhật các kiến thức mới nhất trong nhiều lĩnh vực và hỗ trợ sinh viên, trí thức trẻ theo đuổi các đề tài nghiên cứu khoa học mới mẻ.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Đại hội cũng thảo luận và đặt vấn đề thành lập chi bộ Đảng của VAYSE trực thuộc Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Việc thành lập chi bộ sẽ được VAYSE tiến hành theo đúng các thủ tục cần thiết và giao cho một Uỷ viên thường vụ làm Bí thư chi bộ để tập hợp đội ngũ Đảng viên trẻ đang làm việc ngoài khu vực Nhà nước tham gia làm hội viên của VAYSE.

Tại Đại hội đã thống nhất thông qua sửa đổi điều lệ hội và bầu ra ban chấp hành mới gồm 38 người. PGS-TS Lê Phước Minh- Viện trưởng Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Hội, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng bầu ra 4 Phó Chủ tịch gồm TS.Phan Thị Thuỳ Trâm; ông Lương Hoàng Hưng, ông Chử Đức Hoàng và ông Lê Phước Kiệm.