Công bố “Sự tiến hóa trong không gian và thời gian của ô nhiễm arsenic trong tầng ngậm nước ở đồng bằng sông Hồng: Ảnh hưởng của những quá trình vận chuyển và trì hoãn” (Spatial and temporal evolution of groundwater arsenic contamination in the Red River delta, Vietnam: Interplay of mobilisation and retardation processes) của nhóm nhà khoa học quốc tế, trong đó có GS. TS Phạm Hùng Việt và cộng sự (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) mới được xuất bản trên Science of The Total Environment, tạp chí về môi trường của nhà xuất bản Elsevier với hệ số IF là 5,589.

Ảnh minh họa.

Dựa trên dữ liệu thu thập trong 8 năm (2010-2017) ở làng Vạn Phúc, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra sự chuyển động của arsenic từ những trầm tích ở ven sông và phân hủy trong những điều kiện sinh khí methan từ các vi sinh vật. Các đồng vị bền của nước đã cho thấy sự thẩm thấu của nước thông qua tầng ngậm nước giàu chất hữu cơ vào tầng chứa nước Holocene, dẫn đến việc bổ sung các chất hữu cơ bị phân giải và kích hoạt các điều kiện sinh khí methan này.

Do đó, các nhà khoa học lo ngại đến khả năng ô nhiễm arsenic thêm trầm trọng ở khu vực đồng bằng sông Hồng trong tương lai, thậm chí có thể là ở nhiều vùng đồng bằng ven sông khác ở Việt Nam.

Theo Khoahocphattrien.vn