Phó Thủ tướng phê duyệt Đồ án Quy hoạch tình Bình Định

Bất động sản - 06/12/2018

(KDPT) – Theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035, phạm vi nghiên cứu trên ranh giới hành chính toàn tỉnh Bình Định có diện tích tự nhiên 6.050 km2, gồm 11 đơn vị hành chính là một thành phố, một thị xã và chín huyện.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035. Theo đó, phạm vi nghiên cứu trên ranh giới hành chính toàn tỉnh Bình Định có diện tích tự nhiên 6.050 km2, gồm 11 đơn vị hành chính là một thành phố, một thị xã và chín huyện.

Ảnh: Một góc tỉnh Bình Định

Về định hướng phát triển hệ thống đô thị, đến năm 2025, tỉnh Bình Định có 17 đô thị: một đô thị loại I (Thành phố Quy Nhơn); một đô thị loại III (Thành phố An Nhơn); hai đô thị loại IV (Hoài Nhơn, Tây Sơn); 10 đô thị loại V hiện hữu (Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão, Tăng Bạt Hổ, Phù Mỹ, Tuy Phước, Diêu Trì, Bình Dương, Ngô Mây, Mỹ Chánh); ba đô thị loại V hình thành mới (Cát Tiến, huyện Phù Cát; Phước Hòa, huyện Tuy Phước; An Hòa, huyện An Lão). Đến năm 2035, tỉnh Bình Định sẽ có 22 đô thị: một đô thị loại I (Thành phố Quy Nhơn); hai đô thị loại III (Thành phố An Nhơn, đô thị Hoài Nhơn); hai đô thị loại IV (Tây Sơn, Cát Tiến); 10 đô thị loại V hiện hữu (Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão, Tăng Bạt Hổ, Phù Mỹ, Tuy Phước, Diêu Trì, Bình Dương, Ngô Mây, Mỹ Chánh); bảy đô thị loại V hình thành mới (Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ; Cát Khánh, huyện Phù Cát; Phước Lộc, huyện Tuy Phước; Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân; Canh Vinh, huyện Vân Canh; Phước Hòa, huyện Tuy Phước; An Hòa, huyện An Lão).

Về định hướng phát triển du lịch, tỉnh sẽ có ba cụm du lịch trọng tâm, gồm Quy Nhơn, Hoài Nhơn, Tây Sơn. Về phát triển thương mại và dịch vụ, tỉnh Bình Định sẽ xây dựng các trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cấp vùng tại thành phố Quy Nhơn, An Nhơn, đô thị Hoài Nhơn và khu kinh tế Nhơn Hội, đồng thời phát triển hệ thống thương mại, dịch vụ, phân phối hiện đại, kết hợp cải tạo và xây dựng mới hệ thống chợ tại khu vực thành phố, các thị trấn và các khu đô thị mới, khu công nghiệp tập trung của tỉnh. Tỉnh cũng sẽ phát triển các trung tâm dịch vụ kho vận cấp vùng, cấp tỉnh tại thành phố Quy Nhơn, An Nhơn, đô thị Hoài Nhơn và Tây Sơn gắn với cảng biển, cảng hàng không, các trục hành lang kinh tế trọng điểm quốc lộ 1, quốc lộ 19 và tuyến thương mại liên vùng.

Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035 nhằm mục tiêu xây dựng thành phố Quy Nhơn trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển của quốc gia, theo định hướng dịch vụ – cảng biển – công nghiệp – du lịch, trọng tâm là dịch vụ – cảng biển tạo sức lan tỏa đến hệ thống đô thị toàn tỉnh Bình Định và vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

Hà Triệu

(Hợp tác phát triển nội dung cùng Rubix International)