Theo ông Nguyễn Huệ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, từ ngày 16/5, Sở triển khai phần mềm xác minh thông tin GCNQSDĐ, sau đó tiếp tục hoàn thiện để áp dụng rộng rãi trên toàn tỉnh. Đồng thời, Sở yêu cầu văn phòng đăng kí đất đai các huyện, thị xã, thành phố cập nhật dữ liệu kịp thời nhằm phục vụ tốt thông tin tra cứu, xác minh thông tin GCNQSDĐ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời, giao Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hoàn thiện phần mềm.

Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Từ Đức cho biết, trung tâm đang phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai và VNPT Quảng Bình xây dựng hoàn thành phần mềm xác minh thông tin GCNQSDĐ trên nền tảng ứng dụng công nghệ Block Chain. Việc tích hợp cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn toàn tỉnh sẽ cho phép người dân, tổ chức, doanh nghiệp xác minh thông tin một cách thuận tiện, tin cậy, chính xác.

Theo ông, Blockchain là công nghệ mã hóa tất cả dữ liệu thành các khối và kết nối chúng với nhau để tạo thành một chuỗi dài. Mỗi khi một thông tin hoặc giao dịch mới xảy ra, thông tin cũ sẽ không bị mất đi mà thay vào đó, thông tin mới sẽ được lưu vào một khối và lần lượt được nối vào khối cũ để tạo thành một chuỗi mới. Blockchain là xu hướng công nghệ của thời đại hiện nay và được ứng dụng trong nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau. Một số quốc gia hoặc các doanh nghiệp lớn dành nhiều tiền và thời gian cho việc điều tra và nghiên cứu công nghệ Blockchain vì tính thực tiễn cao và tính bảo mật tốt.

Việc ứng dụng công nghệ Block Chain trong việc tra cứu thông tin GCNQSDĐ là một bước tiến lớn trong công tác quản lý dữ liệu đất đai của tỉnh.

Người dân trên địa bàn tỉnh có thể xác minh thông tin GCNQSDĐ qua ứng dụng “VNPT REV QBH” trên AppStore, CHPlay hoặc truy cập theo địa chỉ https://apps.apple.com/us/app/vnpt-rev-qbh/id1613097566?platform=iphone (hệ điều hành IOS); https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnpt.rev (hệ điều hành Android) để tải ứng dụng.

QUỲNH TRANG