Quốc hội xem xét đề nghị phê chuẩn Hiệp định CPTPP

(KDPT) – Sáng nay 2-11, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu: CPTPP gồm 7 điều và 1 phụ lục quy định về mối quan hệ với Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Về cơ bản, CPTPP giữ nguyên Hiệp định TPP nhưng cho phép các nước thành viên tạm hoãn 20 nhóm nghĩa vụ để đảm bảo cân bằng quyền lợi và nghĩa vụ các nước thành viên trong bối cảnh Hoa Kỳ rút khỏi TPP.

“Đối với Việt Nam, việc quyết định tham gia, đàm phán và ký kết Hiệp định TPP trước đây và sau này là CPTPP là một quá trình dài. Kết quả đàm phán đạt được, về cơ bản, đã đảm bảo được các lợi ích cốt lõi của Việt Nam cũng như dành được nhiều bảo lưu, linh hoạt để thực thi hiệp định hiệu quả, có lợi cho đất nước”, Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP.

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng cho hay việc tham gia và sớm phê chuẩn Hiệp định CPTPP giúp nước ta thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Đồng thời, việc này khẳng định vai trò và vị thế chính trị quan trọng của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á, Châu Á – Thái Bình Dương, cũng như trên trường quốc tế.

“Trong bối cảnh tình hình chính trị – an ninh thế giới và khu vực đang thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường, việc tham gia CPTPP vừa giúp nước ta có điều kiện nâng cao nội lực để ứng phó, vừa giúp củng cố vị thế để thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa đi đôi với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh”, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Hiệp định CPTPP khi đi vào triển khai góp phần tăng cường sự đan xen lợi ích, làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa nước ta với các nước thành viên CPTPP, đặc biệt là các nước thành viên có quan hệ đối tác chiến lược.

Bên cạnh những thuận lợi, Việt Nam tham gia CPTPP cũng đặt ra những thách thức về kinh tế – xã hội, thu ngân sách, hoàn thiện khung khổ pháp luật, thể chế…

“Việc mở cửa các hoạt động kinh tế, đi kèm với các quy định về lao động, minh bạch hóa, chống tham nhũng… đòi hỏi chúng ta cần chủ động, nỗ lực đổi mới, tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật, thiết lập các cơ chế quản lý để vừa phù hợp với điều ước quốc tế nhưng cũng bảo đảm vững chắc sự ổn định về chính trị – xã hội của ta”, ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

“Trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, căn cứ quy định tại Khoản 14, Điều 70 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Chủ tịch nước trân trọng đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định phê chuẩn Hiệp định CPTPP cùng các văn kiện liên quan trong kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo thuyết minh Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP cùng các văn kiện liên quan.

Sau khi nghe Tờ trình, các báo cáo, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về việc phê chuẩn Hiệp định này.

An Hải