Theo đề xuất của đơn vị tư vấn, Khu đô thị Meyhomes Tịnh Long có quy mô diện tích hơn 76 ha, được nghiên cứu xây dựng tại xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi.

Mục tiêu của dự án là sẽ tạo lập một khu đô thị mới, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật – xã hội và phù hợp với quy hoạch chung của Quảng Ngãi. Ngoài ra, đây còn là khu đô thị dịch vụ thương mại văn minh, hiện đại, hài hòa với cảnh quan chung của khu vực…

Dự án có phía đông giáp khu văn hóa tâm linh Chùa Thiên Mã, phía tây giáp khu dân cư hiện trạng, phía nam giáp đường Mỹ Trà – Mỹ Khê và phía bắc giáp ruộng lúa và khu dân cư hiện hữu.

Khu đô thị Meyhomes Tịnh Long có 9 khu chức năng, được phân bố hài hòa, tiện ích. Dự kiến tỷ lệ đất ở đô thị 43%, quy mô 2.400 lô đất với khoảng 10.000 dân; tỷ lệ cây xanh 9%, nhà ở xã hội 20%…

Sau khi nghe ý tưởng quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị giảm tỷ lệ đất đô thị xuống còn 38%, tăng tầng cao, tăng diện tích đất cây xanh,…

Bên cạnh đó, đơn vị tư vấn tiếp thu các đề xuất, ý kiến của các sở, ngành để nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện, phù hợp với định hướng phát triển của TP Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND TP Quảng Ngãi khẩn trương lập quy hoạch phân khu 1/2.000, hoàn thành trước 30/6/2022. Song song với đó, giao UBND thành phố lập quy hoạch 1/500 đối với khu vực này. Tất cả các quy hoạch phải phù hợp với đồ án quy hoạch chung của TP Quảng Ngãi.

Vào tháng 8 vừa qua, CTCP Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành gửi công văn đến UBND TP Quảng Ngãi đề xuất đầu tư và tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Meyhomes Tịnh Long.

UBND TP Quảng Ngãi sau đó thống nhất tiếp nhận kinh phí tài trợ của Tập đoàn Tân Á Đại Thành và đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư dự án.

UYỂN NHI