Rà soát việc nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em của các cơ sở trợ giúp xã hội, từ thiện sau vụ Tịnh thất Bồng lai

Cộng đồng - 10/01/2022

(KDPT) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố rà soát việc đăng ký, cấp phép hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập, các quỹ từ thiện chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Động thái này được đưa ra sau khi những vi phạm pháp luật tại “Tịnh thất Bồng Lai” (sau đổi tên thành “Thiền am bên bờ vũ trụ”) ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, thời gian qua đã gây bức xúc trong dư luận.

Tịnh thất Bồng Lai (nay là Thiền am bên bờ vũ trụ), nơi đang bị tố nuôi dưỡng nhiều trẻ em mồ côi để kêu gọi góp vốn từ thiện.

Cụ thể, nhằm bảo đảm quyền trẻ em, thực hiện Luật Trẻ em, Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội, Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố rà soát việc đăng ký, cấp phép hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập, các quỹ từ thiện chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành cũng rà soát việc tiếp nhận, quản lý các đối tượng trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các tỉnh thành quan tâm, tạo điều kiện đồng thời rà soát thường xuyên việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nói riêng, bảo đảm trẻ em mồ côi được chăm sóc nuôi dưỡng tốt về cả thể chất và tinh thần, ưu tiên chăm sóc thay thế bởi người thân thích theo quy định của pháp luật; Kiểm tra việc vận động xã hội, tiếp nhận, sử dụng các nguồn vận động xã hội của các cơ sở trợ giúp xã hội, quỹ từ thiện cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, Bộ yêu cầu thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm pháp luật về tổ chức, hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội, quỹ từ thiện chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em, không để tình trạng vi phạm, trục lợi kéo dài, báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kết quả rà soát, kiểm tra (qua Cục Trẻ em) trước ngày 28/2/2022.

HOÀNG NGA