Sầm Sơn (Thanh Hóa): Nhiều chi tiết sai lệch trong hồ sơ mời thầu Dự án khu dân cư Đồng Xuân

(KDPT) – Hồ sơ mời thầu Dự án khu dân cư Đồng Xuân, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) vừa phát hành đã bộc lộ sự thiếu chuyên nghiệp, do không đầy đủ thông tin, có sự sai lệch giữa bản tiếng Anh, tiếng Việt và quy hoạch chi tiết, chất lượng in ấn không đảm bảo…

Mới đây, Ban Biên tập Tòa soạn Kinh doanh và Phát triển nhận được phản ánh về một số nội dung liên quan đến thực hiện công tác lập hồ sơ dự thầu (HSDT), Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư tại Khu dân cư Đồng Xuân, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn phát hành tháng 4/2020.

Dự án Khu dân cư Đồng Xuân, phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn.

Theo đơn thư bạn đọc, trong hồ sơ mời thầu, các cán bộ kỹ thuật thực hiện công tác lập HSDT phát hiện những phần lỗi kỹ thuật cơ bản trong HSDT như sau: Ban Quản lý dự án TP Sầm Sơn vẫn chưa cung cấp số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail theo quy định tại 16/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư thuận tiện trong việc liên hệ, giải đáp thắc mắc, làm rõ,… đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển chính phủ điện tử ở Việt Nam hiện nay.

Khoản 2, Điều 11 và khoản 2, Điều 24 của Luật Xây dựng đã đưa ra quy định, bản vẽ quy hoạch chi tiết 1/500 đối với 1 dự án đầu tư sẽ bao gồm nhiều bản vẽ tỷ lệ 1/500 để đảm bảo thể hiện đủ các nội dung như: vị trí, giới hạn khu đất; hiện trạng về kiến trúc cảnh quan; tình trạng hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; sơ đồ tổng thể về tổ chức kiến trúc, cảnh quan và không gian; chỉ giới xây dựng, đường xá và hành lang; cơ sở hạ tầng kỹ thuật; bản vẽ thiết kế….

Tuy nhiên, thực tế Ban Quản lý dự án TP Sầm Sơn mới chỉ cung cấp duy nhất 01 bản vẽ khổ A0 về sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, ký hiệu QH-04, tỷ lệ 1/500 theo Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Đồng Xuân.

Ngoài ra, theo hồ sơ mà phóng viên có được, bản vẽ quy hoạch QH-04, tỷ lệ 1/500 này đã được điều chỉnh cục bộ theo Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Đồng Xuân. Tuy nhiên, Nhà đầu tư cũng không nhận được bản vẽ điều chỉnh quy hoạch nào từ phía Ban Quản lý (trong hồ sơ mời thầu tiếng Việt, Ban Quản lý bán duy nhất 01 bản vẽ chất lượng in ấn rất mờ khổ A4 nên không sử dụng được). Nội dung còn thiếu giữa bản Hồ sơ mời sơ tuyển (HSMST) tiếng Anh và tiếng Việt.

Theo Mục chỉ dẫn người đầu tư (CDNĐT) 9 của HSMST có nêu “Nhà đầu tư có thể lựa chọn tiếng Anh hoặc tiếng Việt để lập HSDST căn cứ vào nội dung của bản HSMST bằng tiếng Anh”. Như vậy, Nhà đầu tư sẽ căn cứ pháp lý vào nội dung HSMST bằng Tiếng Anh để lập hồ sơ dự sơ tuyển. Tuy nhiên sau khi Nhà đầu tư nhận được HSMST bằng tiếng Anh, trong bản HSMST bằng tiếng Anh thiếu những nội dung pháp lý quan trọng sau so với bản tiếng Việt, cụ thể: Thiếu Phụ lục 01: Bảng xác định tổng mức đầu tư; Thiếu toàn bộ các Quyết định, Nghị quyết bao gồm: Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Đồng Xuân, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn; Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Đồng Xuân, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn; Quyết định số 5438/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 về việc chấp thuận Danh mục dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích đất lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Sai khác giữa bản HSMST tiếng Anh với bản tiếng Việt và điều chỉnh quy hoạch cục bộ theo Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 16/3/2020: Tại mục c) Các chỉ tiêu sử dụng đất (bản tiếng Việt trang 46, tiếng Anh trang 51) thì, cả bản Tiếng Việt và tiếng Anh đều ghi là “Đất nhà ở chia lô (402 lô)”. Tuy nhiên theo Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 thì đã điều chỉnh cục bộ 45 lô đất ở chia lô thành đất tái định cư nên số lượng đất ở chia lô chỉ còn 357 lô. Sửa tên “Đất nhà ở chia lô” thành “Đất ở chia lô”.

Vậy, nếu HSMST đúng và tuân thủ theo Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 thì tại mục (c) Các chỉ tiêu sử dụng đất (bản tiếng Việt trang 46, tiếng Anh trang 51) sẽ phải điều chỉnh thành: “Đất ở chia lô (357 lô)”. Cũng tại mục (c) Các chỉ tiêu sử dụng đất (bản tiếng Việt trang 46, tiếng Anh trang 51) nêu trên có sự không đồng nhất về số liệu, cụ thể: Tại bản Tiếng Việt: Diện tích: 40.471,2 m2 (tỷ lệ 34,1%); Tại bản Tiếng Anh: Diện tích: 45,225.14 m2 (tỷ lệ 30,5%). Theo Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 thì diện tích “Đất ở chia lô” sau điều chỉnh cục bộ sẽ chỉ còn 40.471,2 m2 (điều chỉnh 4.753,94 m2 (trong 45.225,14 m2) từ đất ở chia lô thành đất tái định cư).

Theo đó, nếu HSMST đúng và tuân thủ theo Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 thì tại mục mục (c) các chỉ tiêu sử dụng đất (bản tiếng Việt trang 46, tiếng Anh trang 51) thì diện tích sẽ phải đồng nhất là 40.471,2 m2 (tỷ lệ 30,5%). Số liệu này cũng đồng nhất và phù hợp với Mục 7.3. Cơ cấu sử dụng đất bản tiếng Việt trang 50, tiếng Anh trang 56).

Ngoài ra hồ sơ còn thể hiện các sai lệch ở nội dung khác, cụ thể: Tại mục V, dự toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (bản tiếng Việt trang 56, tiếng Anh trang 63) có ghi dự toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án sơ bộ khoảng 55.012.678.000 đồng. Tuy nhiên bảng chi tiết khái toán phía dưới (bản tiếng Việt trang 61, tiếng Anh trang 68), tổng giá trị lại là: 52.541.378.000 đồng. Cũng tại mục này trong bảng chi tiết khái toán thì mục tổng cộng (A+B+C+D+E+F+G), nhưng không có mục D, mục G mà chỉ có mục H. Thêm nữa, tại mục CDNĐT 1.2 (bản tiếng Việt trang 19, tiếng Anh trang 20) thì chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng m2= 52.541.378.000 đồng. Phụ lục 01: Bảng xác định tổng mức đầu tư trong HSMST tiếng Việt cũng ghi Sơ bộ chi phí bồi thường GPMB (m2): 52.541.378.000 đồng.

Như vậy là có sự sai khác số liệu, nếu tuân thủ đúng CDNĐT 1.2 (bản tiếng Việt trang 19, tiếng Anh trang 20) thì chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng m2= 52.541.378.000 đồng. Bên cạnh đó, một số bảng biểu trong hồ sơ mời in ấn mờ không đọc được.

Theo dữ liệu mời thầu trong bản HSMT và căn cứ pháp luật đấu thầu thì quy định đấu thầu quốc tế: ”mọi sai khác của hồ sơ tiếng Việt đều phải lấy căn cứ từ hồ sơ bản tiếng Anh làm gốc để điều chỉnh sai khác của HSMT….”

Theo đơn thư bạn đọc, đối với phần đấu thầu và chấm thầu cho thấy, 08 công ty gia tộc của gia đình bà T có hiện tượng “quây thầu” bao gồm các công ty của chồng, con, em trai, con rể, cháu rể… các pháp nhân, cổ đông đều là họ hàng và phiếu nhận tiền đền bù của hợp tác xã. Điều này khiến người dân đặt ra câu hỏi, có hay không việc tạo điều kiện cho những doanh nghiệp mới thành lập 13 ngày (07/05/2020) so với ngày mở thầu 20/05/2020 trúng gói thầu 600 tỷ.”

Với các nội dung cần được giải đáp, làm rõ nêu trên, nhận thấy Hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư của Ban Quản lý dự án TP Sầm Sơn phát hành không đầy đủ thông tin, có sự sai khác giữa bản tiếng Anh, tiếng Việt và quy hoạch chi tiết, chất lượng in ấn không đảm bảo, do đó nhà đầu tư khó nghiên cứu và đề xuất phương án tốt nhất.

Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư cũng như tạo sự minh bạch trong đấu thầu, thuận lợi trong hoạt đông kinh doanh phát triển, UBND thành phố Sầm Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Sầm Sơn sớm có văn bản trả lời để nhà đầu tư được rõ và thực hiện các bước tiếp theo.

Tòa soạn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Bạn đang đọc bài Sầm Sơn (Thanh Hóa): Nhiều chi tiết sai lệch trong hồ sơ mời thầu Dự án khu dân cư Đồng Xuân tại chuyên mục Bạn đọc – Pháp luật.
Cung cấp thông tin, liên hệ đường dây nóng:
0369452904 – 0977600308.
Hoặc Email: [email protected]
[email protected]