Sẽ lấy phiếu tín nhiệm 37 lãnh đạo chủ chốt TP. Hà Nội

(KDPT) – Thực hiện chức năng giám sát, HĐND thành phố Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 37 người (8 lãnh đạo khối HĐND, 29 lãnh đạo khối UBND) giữ chức vụ do HĐND bầu. Riêng Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Nguyễn Ngọc Kỳ mới có quyết định bổ nhiệm, chưa trình HĐND bầu Ủy viên UBND thành phố nên không lấy phiếu tín nhiệm.

HĐND TP Hà Nội vừa có thông báo về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021. Thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND TP. Hà Nội dự kiến trong tuần từ ngày 3/12 đến ngày 7/12/2018. Theo đó HĐND Thành phố sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Ngoài ra, HĐND cũng tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu và đông đảo cử tri Thủ đô quan tâm.

37 chức danh chủ chốt của Hà Nội sẽ được lấy phiếu tín nhiệm.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu sẽ xem xét, cho ý kiến vào 15 báo cáo thường kỳ và 9 báo cáo chuyên đề; xem xét 5 dự thảo nghị quyết thường kỳ và 17 nghị quyết chuyên đề. Trong đó có 5 dự thảo nghị quyết thường kỳ gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019; Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2019; Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2017; Tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2019; Danh mục dự án thu hồi đất, danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 của thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, HĐND TP. Hà Nội sẽ ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát của HĐND Thành phố về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố và Nghị quyết về công tác nhân sự.

Danh sách 37 chức danh lãnh đạo chủ chốt sẽ được lấy phiếu tín nhiệm:

37 lãnh đạo TP Hà Nội được lấy phiếu tín nhiệm

Khối HĐND thành phố

 1. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Chủ tịch HĐND
 2. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó chủ tịch thường trực
 3. Bà Phùng Thị Hồng Hà – Phó chủ tịch
 4. Ông Trần Thế Cương – Trưởng ban Văn hóa Xã hội
 5. Ông Lê Minh Đức – Chánh văn phòng
 6. Bà Phạm Thị Thanh Mai – Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách
 7. Ông Nguyễn Hoài Nam – Trưởng ban Pháp chế
 8. Ông Nguyễn Nguyên Quân – Trưởng ban Đô thị

Khối UBND thành phố

 1. Ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND Thành phố
 2. Ông Nguyễn Văn Sửu – Phó chủ tịch Thường trực
 3. Ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó chủ tịch UBND
 4. Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó chủ tịch UBND
 5. Ông Ngô Văn Quý – Phó chủ tịch UBND
 6. Ông Lê Hồng Sơn – Phó chủ tịch UBND
 7. Ông Nguyễn Doãn Toản – Phó chủ tịch UBND
 8. Ông Nguyễn Doãn Anh – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô
 9. Ông Lê Ngọc Anh – Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ
 10. Ông Lê Văn Dục – Giám đốc Sở Xây dựng
 11. Ông Chử Xuân Dũng – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
 12. Ông Vũ Đăng Định – Giám đốc Sở Ngoại vụ
 13. Ông Nguyễn Trọng Đông – Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường
 14. Ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao
 15. Ông Hà Minh Hải – Giám đốc Sở Tài chính
 16. Ông Trần Đức Hải – Giám đốc Sở Du lịch
 17. Ông Nguyễn Khắc Hiền – Giám đốc Sở Y tế
 18. Ông Nguyễn An Huy – Chánh Thanh tra
 19. Ông Đoàn Duy Khương – Giám đốc Công an
 20. Ông Chu Phú Mỹ – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 21. Ông Nguyễn Mạnh Quyền – Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư
 22. Ông Trần Huy Sáng – Giám đốc Sở Nội vụ
 23. Ông Khuất Văn Thành – Giám đốc Sở Lao động Thương và Xã hội
 24. Ông Lê Hồng Thăng – Giám đốc Sở Công Thương
 25. Ông Phạm Quý Tiên – Chánh Văn phòng
 26. Ông Ngô Anh Tuấn – Giám đốc Sở Tư pháp
 27. Ông Vũ Văn Viện – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
 28. Ông Lê Vinh – Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc
 29. Ông Nguyễn Tất Vinh – Trưởng ban Dân tộc

Duy Khánh