Sẽ quay số trúng thưởng hóa đơn điện tử để khuyến khích sử dụng

Kinh tế, Tin nổi bật - 12/10/2021

(KDPT) – Hóa đơn diện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền của đơn vị, cá nhân có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Đây là một trong những điểm mới đột phá nhằm khuyến khích sử hóa đơn điện tử được qui định trong Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được cấp tự động, theo dải ký tự cho từng cơ sở kinh doanh khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế và đảm bảo không trùng lắp.

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế được quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP: “Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng hóa đơn điện tử đối với một số trường hợp khác theo yêu cầu quản lý, hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế”.

Theo đó, trên cơ sở quy định, đối tượng áp dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế gồm: doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh. Các trung tâm thương mại, siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác…là đối tượng được lựa chọn sử dụng hoá đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, hoặc hóa đơn điện tử có mã, hóa đơn điện tử không có mã. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế có các nội dung: Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán; thông tin người mua nếu người mua yêu cầu (mã số định danh cá nhân hoặc mã số thuế); tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng, giá thanh toán. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải ghi rõ giá bán chưa thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán có thuế GTGT; thời điểm lập hóa đơn; mã của cơ quan thuế.

Ảnh minh họa.

Quay số trúng thưởng để khuyến khích sử dụng

Trên cơ sở tích hợp thông tin của doanh nghiệp, đơn vị, các tổ chức và hộ cá nhân kinh doanh…, Tổng cục Thuế sẽ xây dựng lộ trình triển khai, xây dựng, công bố thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, phương thức truyền, nhận với cơ quan thuế. Ngoài ra, cơ quan thuế cũng sẽ hướng dẫn triển khai việc sử dụng mã của cơ quan thuế cấp đối với những hóa đơn điện tử có mã của của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế để tham gia dự thưởng. Theo đó, Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ đối tượng thực tế trên địa bàn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng đề án triển khai kết nối thông tin từ máy tính tiền để quản lý doanh thu bán lẻ của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để báo cáo Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính phê duyệt sau khi thống nhất với UBND các tỉnh, thành phố để triển khai thực hiện.

Hiện tại, cơ sở pháp lý để triển khai quay số trúng thưởng đối với hóa đơn điện tử có mã khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đã có. Trên cơ sở đó, cơ quan thuế địa phương sẽ lập đề án, báo cáo UBND tỉnh để triển khai thực hiện. Trên cơ sở đề án của các cục thuế, Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thuế sẽ là đơn vị phối hợp để triển khai./.

PHƯƠNG THẢO

Bạn đang đọc bài Sẽ quay số trúng thưởng hóa đơn điện tử để khuyến khích sử dụng tại chuyên mục Kinh tế.
Cung cấp thông tin, liên hệ đường dây nóng:
03694529040977600308.
Hoặc Email: [email protected]
[email protected]