Số lượng việc làm của Việt Nam tăng với tốc độ kỷ lục

(KDPT) – Theo báo cáo của Nikkei đưa ra ngày hôm nay (2/7), chỉ số nhà quản trị mua hàng – PMI của Việt Nam tiếp tục tăng từ mức 53,9 điểm trong tháng 5 lên 55,7 điểm trong tháng 6.

Kết quả này chứng minh sức khoẻ của lĩnh vực sản xuất đã cải thiện đáng kể. Thống kê của Nikkei cho thấy mức cải thiện này chỉ kém hơn mức mức kỷ lục đã được ghi nhận tại tháng 3/2011.

Ảnh minh họa, nguồn internet.

Các điều kiện kinh doanh tốt hơn trong suốt 31 tháng vừa qua. Sản lượng của ngành tiếp tục tăng nhanh đáng kể, duy trì trong 3 tháng liên tiếp. Nguyên nhân là lượng đơn đặt hàng mới cũng như nhu cầu của khách hàng tăng mạnh.

Cũng giống như bức tranh của sản lượng, Nikkei nhận xét tốc độ tăng số lượng đơn đặt hàng mới là một trong những tốc độ tăng mạnh nhất trong lịch sử của khảo sát tính đến nay. Số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng liên tục kể từ tháng 12/2015.

Khối lượng công việc tăng lên khiến các công ty ở Việt Nam phải tuyển thêm nhân công trong tháng 6. Tốc độ tạo việc làm đã nhanh trong tháng đã trở thành một mức kỷ lục mới của cuộc khảo sát.

Việc làm tăng cao kỷ lục đã giúp các công ty giảm bớt lượng công việc tồn đọng mặc dù số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh. Các nhà sản xuất cũng tăng mạnh hoạt động mua hàng hóa đầu vào trong tháng 6, với tốc độ tăng là nhanh thứ 3 trong lịch sử chỉ số tính đến thời điểm này.

Điều này đã giúp các công ty tăng lượng tồn kho hàng mua. Mặt khác, tồn kho hàng thành phẩm đã giảm khi hàng hóa trong kho đã được dùng để đáp ứng các đơn hàng mới.

Về giá cả, theo Nikkei, giá đầu vào đã tăng mạnh với tốc độ độ tăng nhanh hơn trong 3 tháng liên tiếp và trở thành mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2. Giá dầu tăng cao và tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu đã góp phần làm tăng gánh nặng chi phí.

Các nhà sản xuất đã khắc phục chi phí đầu vào tăng bằng cách tăng giá cả đầu ra, từ đó kéo dài thời kỳ tăng giá hiện nay thành 10 tháng. Giá bán hàng cũng đã tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 2.

Dù vậy, mức độ lạc quan của các nhà sản xuất vẫn cao, theo Nikkei. Những người trả lời khảo sát cho biết số lượng đơn đặt hàng mới tăng sẽ hỗ trợ tăng sản lượng trong năm tới.

Bình luận về dữ liệu khảo sát PMI Việt Nam, ông Andrew Harker, Phó Giám đốc của IHS Markit, công ty thu thập kết quả khảo sát, nói: “Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam có vẻ đang tiến nhanh ở thời điểm giữa năm 2018 khi sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới có mức tăng nằm trong số những mức tăng nhanh nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào năm 2011. Giai đoạn tăng trưởng hiện nay là cực kỳ tích cực cho người lao động Việt Nam, khi các công ty đang tuyển thêm nhân công với tốc độ kỷ lục trong tháng 6.”

Minh Trí