Chương trình “Sóng và máy tính cho em” đã tiếp nhận hơn 108 tỷ đồng

(KDPT) – Sau hơn một tháng triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trong toàn ngành, đã vận động ủng hộ, đóng góp được 108, 695 tỷ đồng; gần 30.000 máy tính, máy tính bảng, điện thoại …

Cộng đồng - 17/10/21