Cùng Ford Việt Nam an tâm chăm sóc xe mùa dịch

(KDPT) – Đại dịch COVID-19 mang lại khoảng thời gian đầy thử thách, biến động cho mỗi cá nhân, gia đình và doanh nghiệp. Thấu hiểu khó khăn chung của khách hàng, và phương châm coi Khách hàng như gia …