Bảo Việt triển khai chương trình siêu khuyến mại (Grand Sale) trên toàn quốc

(KDPT) – Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong bối cảnh dần chuyển mình sang giai đoạn “bình thường mới”, Tập đoàn Bảo Việt triển khai nhiều chương trình khuyến mại trong toàn hệ thống …

Bảo hiểm Bảo Việt: Nhanh chóng, chuyên nghiệp trong giải quyết khiếu nại của khách hàng

(KDPT) – Sau khi có phản ánh của khách hàng cho rằng, việc giám định, bồi thường chưa thỏa đáng, Bảo hiểm Bảo Việt đã nhanh chóng xem xét, đánh giá lại sự cố và giải quyết hợp lý, hợp …