Bổ sung chức năng xem thông báo xác nhận đóng BHXH trên ứng dụng VssID

(KDPT) – BHXH Việt Nam vừa nâng cấp ứng dụng “VssID – Bảo hiểm xã hội số” (VssID) lên phiên bản 1.5.6, bổ sung chức năng xem Thông báo xác nhận đóng BHXH, BHTN. Việc bổ sung chức năng xem …