Lộ trình kết nối thông tin để sàn thương mại điện tử khai, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh

(KDPT) – Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế, trên cơ sở các quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn, cá nhân kinh doanh phát sinh nghĩa vụ được tự kê …

Hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh

(KDPT) – Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo nội dung dự thảo Thông tư, …