Ngành dệt may đón cơ hội từ Hiệp định RCEP

(KDPT) – Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) được kỳ vọng mở rộng thị trường xuất khẩu cho các ngành hàng trong nước; trong đó, có ngành dệt may. Tuy nhiên trên thực tế, các …

Cơ hội từ các FTA không dành cho tất cả doanh nghiệp

(KDPT) – Các hiệp định thương mại tự do được kỳ vọng sẽ tạo đòn bẩy phát triển cho nhóm doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam, nhưng cơ hội không dành cho tất cả doanh nghiệp. Các hiệp định …