CEO Tiki tin tưởng 5 năm tới, “Việt Nam sẽ là đất nước của những kỳ lân”

(KDPT) – Ông Trần Ngọc Thái Sơn, Sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Tiki tin trong vòng 5 năm tới, Việt Nam sẽ là đất nước của những kỳ lân. Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp Là Nhà sáng lập kiêm …