Công ty riêng của vợ chồng bà chủ Chứng khoán VNDIRECT vay thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu

(KDPT) – CTCP Tập đoàn đầu tư I.P.A (Mã: IPA), công ty riêng của vợ chồng bà chủ Chứng khoán VNDIRECT vừa huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với kỳ hạn ba năm. Theo thông …

Bất động sản - 25/11/21