Ba yếu tố cần tính kỹ khi cơ cấu lại nền kinh tế

(KDPT) – Đây là trao đổi của Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Phan Đức Hiếu (đoàn Thái Bình), Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội với Báo điện tử Chính phủ về Kế hoạch cơ cấu …

Kế hoạch Cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025: Gọi tên lực lượng doanh nghiệp

(KDPT) – Lần đầu tiên, lực lượng doanh nghiệp có tên trong Kế hoạch Cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, với việc phát triển lực lượng doanh nghiệp được xác định là một trong 5 nhiệm vụ …