Khác biệt giữa cò đất và nhân viên môi giới

(KDPT) – Đều là cầu nối giữa người mua và người bán, nhưng cò đất và những nhân viên môi giới bất động sản lại không cùng một khái niệm. Nhiều cò đất “đột lốt” môi giới Cho đến thời điểm …

Bất động sản - 20/01/20