BUV và các đối tác triển khai chương trình “Thực tập sinh toàn cầu”

(KDPT) – Đại Học London, Đại Học Anh Quốc Việt Nam (BUV) và các đối tác cùng hợp tác triển khai chương trình “Thực tập sinh toàn cầu” – hỗ trợ sinh viên Đại học London trên toàn thế giới, …