Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 29,8%

(KDPT) – Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 10 tăng 29,8% so với tháng trước. Đồng thời, số doanh nghiệp thành lập mới tháng 10/2021 tăng cả …

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tăng 17,5%

(KDPT) – Theo số liệu mới được Tổng cục Thống kê công bố, doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng Tư năm 2021 tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. …

Đăng ký thành lập doanh nghiệp có dấu hiệu khởi sắc

(KDPT) – Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 1/2021 tình hình đăng ký doanh nghiệp có nhiều khởi sắc. Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so …

Hoạt động đăng ký doanh nghiệp khởi sắc

(KDPT) – Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10/2020 khởi sắc so với tháng trước. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 10/2020 tăng 18,4% so với tháng 9/2020, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt …

Liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, cấp mã số bảo hiểm xã hội, đăng ký hóa đơn

(KDPT) – Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã …

9 tháng hơn 38.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

(KDPT) – Số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2020 đạt 133,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, trong 9 tháng có 38,6 nghìn …

8 tháng có hơn 88.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

(KDPT) – Theo số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố, tính chung trong 8 tháng đầu năm 2020, cả nước có 88.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.225,2 …

Hơn 63.000 doanh nghiệp đóng cửa trong 7 tháng đầu năm

(KDPT) – Theo số liệu của Cục quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 7 tháng đầu năm 2020, có 63.461 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (tăng 10,9% so với cùng kỳ 2019). …

Vốn đăng ký doanh nghiệp tăng 72%

(KDPT) – Theo Tổng cục Thống kê, mặc dù số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7 giảm 3,8% so với tháng trước nhưng lượng vốn đăng ký vào thị trường tăng cao 72%. Trong tháng 7/2020, cả nước …

6 tháng đầu năm: Hơn 62.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

(KDPT) – Trong tháng 6/2020, cả nước có 13.725 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 139,1 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 100 nghìn lao động, tăng 27,9% về số doanh …

Tháng 5/2020: Hơn 10.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

(KDPT) – Theo số liệu của Tổng cục Thống kê mới công bố, trong tháng 5 tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp mới đã có những chuyển biến tích cực. Cụ thể, sau khi các biện pháp giãn …