Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng:
Khoa học-công nghệ đóng góp tích cực cho mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế – xã hội

(KDPT) – Với quan điểm phát triển nhanh, bền vững dựa chủ yếu vào khoa học – công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo, trong Dự thảo Báo cáo Chính trị trình ra Đại hội Đại biểu toàn quốc …

Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam – Đó là lòng tự tôn dân tộc

(KDPT) – 10 năm kể từ khi phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được phát động, chúng ta có thể thấy người tiêu dùng đang quan tâm và sử dụng hàng Việt ngày càng nhiều, doanh …

Kinh tế - 16/07/19

Vì sao chủ hộ kinh doanh không muốn làm giám đốc?

(KDPT) – Khoảng 2 triệu hộ kinh doanh đủ điều kiện hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, nhưng không có nhiều chủ hộ muốn lập doanh nghiệp. Theo PGS-TS Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán …