Đậu bạc Định Công, hồi sinh mạch nguồn văn hiến

(KDPT) – Nghề đậu bạc ở làng Định Công trước đây (nay là phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) có từ thế kỷ VI, thời Tiền Lý. Trong các tài liệu do người dân thu thập được, ông …