Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Diễn đàn cấp cao du lịch

(KDPT) – Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam (Vietnam Travel & Tourism Summit) 2018 nằm trong khuôn khổ của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam (Vietnam Economic Forum- ViEF) 2018 lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội …