Đổi mới hệ thống quản trị doanh nghiệp: Dừng là tụt hậu

(KDPT) – Vừa qua, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG), Giải thưởng Chất lượng châu Á – Thái Bình Dương 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học …