Ngoại giao chính là kết tinh của trí tuệ

(KDPT) – Chúng ta cần phải nâng tầm công tác ngoại giao hơn nữa, phải xác định việc lớn, hướng lớn, những khâu then chốt. Ngoại giao cần phát huy truyền thống lịch sử của mình, khi lực vật chất …

Góc nhìn - 23/12/21

Thành tựu của đối ngoại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

(KDPT) – Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công …

[INFOGRAPHICS] Ngành Ngoại giao Việt Nam: Lực lượng chủ lực và xung kích trên mặt trận đối ngoại

(KDPT) – Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, ngành Ngoại giao là một trong những mặt trận chiến lược luôn ở tuyến đầu tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, rộng rãi của nhân dân thế giới …

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Hungary

(KDPT) – Theo thông tin từ Bộ Tài chính, hôm nay (16/10) tại Hà Nội, trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa hai Chính phủ Việt Nam và Hungary, Bộ trưởng Bộ Tài chính nước Cộng hòa Xã hội …