Sàn đấu giá hay chiêu bài “thổi giá” sách?

(KDPT) – Trong bài trước, Tòa soạn đã nêu ra những dấu hiệu bất thường từ việc “độ” lại bìa sách phiên bản S của công ty CP Văn hoá Đông A (Công ty Đông A), ở bài này điều …