Thị trường bất động sản đã từng bước phục hồi trở lại

(KDPT) – Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa đưa ra báo cáo đánh giá tình hình thị trường bất động sản 10 tháng đầu năm 2020 và dự báo thị trường bất động sản …

Bất động sản - 16/11/20