Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng

(KDPT) – Trong những ngày này, chúng ta trân trọng, tự hào chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020). Đây cũng là dịp để mỗi người Việt Nam hướng về cội nguồn, ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc; học Bác và noi gương Bác – vị cha già kính yêu, Người đã mang lại ánh sáng soi đường cho Cách mạng Việt Nam đi tới bến bờ hạnh phúc, ấm no.

Những hành khúc vang mãi triệu mùa xuân

(KDPT) – Tháng Tư, là lúc cả đất nước được sống lại trong không khí của chiến thắng lịch sử năm 1975, ngày “Bắc – Nam sum họp một nhà”. Và với mỗi người lính từng tham gia chiến dịch …