Xác định thuế TNCN: Con cái trên 18 tuổi đang học tập có là người phụ thuộc không?

(KDPT) – Rất nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề con cái đã đủ 18 tuổi và đang tiếp tục theo học đại học, khi cha/mẹ xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân thì con cái có được …