Lan tỏa giá trị kỹ năng nghề trong đời sống xã hội

(KDPT) – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) vừa ban hành kế hoạch Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) giai đoạn 2021-2025. Một trong những mục tiêu chính là lan tỏa giá trị kỹ năng …

Cộng đồng - 14/05/21