Tạo cú huých tăng trưởng toàn cầu từ RCEP

(KDPT) – RCEP được ký kết là thành quả sau 8 năm đàm phán. Đây là hiệp định phù hợp duy nhất với thời đại hiện nay và nền kinh tế hậu COVID và hậu chính quyền Trump. Giai đoạn …

Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực RCEP chính thức được ký kết

(KDPT) – Sáng 15/11, sau khi kết thúc Hội nghị cấp cao trực tuyến các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo ASEAN cùng …