Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do Covid-19

(KDPT) – Tổng cục Du lịch vừa ban hành Công văn số 979/TCDL-LH gửi Sở quản lý du lịch các địa phương về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn …