Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68 về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19

(KDPT) – Nghị quyết số 126/NQ-CP bổ sung nhiều đối tượng được hỗ trợ và đồng thời giảm các điều kiện để có thêm nhiều người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) được thụ hưởng chính sách …

Đẩy nhanh tiến độ triển khai gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

(KDPT) – Triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đang tập trung cao độ, huy động tổng lực triển …

Kinh tế - 10/10/21