Chính phủ tổ chức Hội nghị của Chính phủ với các địa phương

(KDPT) – Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ nghe báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ, giải …