Những hành khúc vang mãi triệu mùa xuân

(KDPT) – Tháng Tư, là lúc cả đất nước được sống lại trong không khí của chiến thắng lịch sử năm 1975, ngày “Bắc – Nam sum họp một nhà”. Và với mỗi người lính từng tham gia chiến dịch …