C/O mẫu D: Doanh nghiệp cần lưu ý gì?

(KDPT) – Sự khác biệt mô tả hàng hóa trên hóa đơn thương mại của chứng từ tự chứng nhận xuất xứ với đăng ký trên cơ sở dữ liệu tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN và cách thể …

Kinh tế - 20/07/21