Đồng Nai: Thanh tra 3 dự án tại huyện Cẩm Mỹ

(KDPT) – UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 1171/QĐ-UBND về việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra việc thanh tra toàn diện 3 dự án tại H.Cẩm Mỹ gồm: Đập dâng cấp nước mặt Suối …

Bất động sản - 14/05/22