Google phải đối mặt với vụ kiện đòi bồi thường 5 tỷ đô la

(KDPT) – Hôm qua (2/6), Google đã bị khởi kiện trong một vụ kiện tập thể do xâm phạm quyền riêng tư của hàng triệu người dùng ở Mỹ vì theo dõi quá trình sử dụng internet của người dùng …

Phát triển KHCN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

(KDPT) – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa …

Tổ chức trực tuyến các hoạt động Ngày KH&CN Việt Nam

(KDPT) – Với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”, Ngày KH&CN Việt Nam (18/5) sẽ có nhiều sự kiện, hoạt động được tổ chức bằng hình thức trực tuyến: Lễ trao …

Khơi thông nguồn lực xã hội

(KDPT) – Thời gian qua, Việt Nam đã rất quan tâm, chú trọng xây dựng, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN). Điều này góp phần quan trọng phát huy vai trò, động lực then chốt của …

Vai trò của doanh nghiệp trong việc đầu tư, phát triển khoa học – công nghệ

(KDPT) – Đầu tư cho khoa học và công nghệ (KH&CN) có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp (DN) trong bối cảnh hiện nay. Do vậy, bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, DN …

Khoa học và công nghệ là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia

(KDPT) –  Đa số các nhà khoa học đều khẳng định khoa học và công nghệ (KH&CN) chính là yếu tố quyết định phát triển. Qua đó, mỗi quốc gia cần có những chính sách phù hợp để thúc đẩy hoạt …

Nhân lực khoa học và công nghệ: Nâng cao để hội nhập

(KDPT) – Ở nước ta, quan niệm “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” nêu cao vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức và nhất là nguồn nhân lực khoa học và công nghệ (KH&CN) đã và ngày …