Tiếp dân cần thực chất

(KDPT) – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao cán bộ phải “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Việc tiếp dân cần thực hiện một cách thực chất, để …

Bảo hiểm Bảo Việt: Nhanh chóng, chuyên nghiệp trong giải quyết khiếu nại của khách hàng

(KDPT) – Sau khi có phản ánh của khách hàng cho rằng, việc giám định, bồi thường chưa thỏa đáng, Bảo hiểm Bảo Việt đã nhanh chóng xem xét, đánh giá lại sự cố và giải quyết hợp lý, hợp …

Bị truy thuế và phạt 400 tỷ đồng, Thuduc House khiếu kiện Cục thuế TP Hồ Chí Minh

(KDPT) – Sau khi thông báo đã nhận được hai quyết định ký ngày 25/12 do Cục thuế TP Hồ Chí Minh ban hành về việc hoàn thành tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT), CTCP Phát triển Nhà Thủ …

Bất động sản - 04/01/21