Ninh Bình duyệt quy hoạch dự án 1,5 tỷ USD

(KDPT) – UBND tỉnh Ninh Bình vừa phê duyệt đồ án lập quy hoạch chung khu du lịch Kênh Gà – Vân Trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Khu du lịch nằm tại các xã Lạc Vân, …

Bất động sản - 19/02/21