Tường thuật: Hội thảo khoa học “Đánh giá khả năng thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn trong khu công nghiệp Việt Nam”

(KDPT) – Sáng 26/10, diễn ra Hội thảo khoa học “Đánh giá khả năng thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn trong khu công nghiệp Việt Nam” – Khảo sát mô hình điểm KCN Nam Cầu Kiền, do Viện …