Người thầy đầu tiên của giới doanh nhân với tư tưởng kinh doanh tiến bộ

(KDPT) – Có thể nói, cụ Lương Văn Can (1854 – 1927) là người thầy đầu tiên của giới doanh nhân Việt Nam ngày nay. Cụ là một nhà trí thức yêu nước, một nhà giáo tâm huyết, đồng thời …