Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số năm 2025 có hơn 200.000 doanh nghiệp tham gia

(KDPT) – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030”.  Đề án này có mục tiêu tổng …

Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh

(KDPT) – Trước thực trạng phát tán tin giả, thông tin vi phạm pháp luật, đặc biệt là trên các nền tảng số xuyên biên giới vẫn diễn ra nhiều, gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế, văn hóa …