Ngăn chặn tình trạng đưa thông tin sai lệch về sản phẩm trong bán hàng đa cấp

(KDPT) – Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương cho biết thời gian vừa qua, tình trạng đưa thông tin theo hướng “thổi phồng” công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm …

Kinh tế - 30/11/21