Ngành giáo dục đã đi qua một năm ‘đặc biệt’

(KDPT) – Ngành giáo dục đã đi qua một năm “đặc biệt” khi dịch COVID-19 làm thay đổi, đảo lộn mọi hoạt động, kế hoạch dạy và học; song, trong khó khăn, ý chí, nỗ lực, tinh thần đoàn kết …

Cộng đồng - 09/02/21

9 nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019 của ngành Giáo dục

(KDPT) –  Theo Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành, trong năm học 2018 – 2019, ngành Giáo dục xác định 9 nhiệm vụ …